návrat na hlavní stranu

Tento nezávislý server mapuje kulturní, sportovní a společenský život v České republice, členské zemi UNESCO.

Z tiskových zpráv a článků

Důležité informace a dokumenty k jednání členského fóra A.T.I:C. ČR, které se uskuteční dne 26. 4. 2007 od 14.00 hodin v obřadní síni v budově Magistrátu města Zlína, Náměstí Míru 12, si můžete stáhnout zde
Jednání členského fóra se uskuteční 26. - 28. 4 2007 ve Zlíně. Připraven je opět bohatý doprovodný program....
Asociace turistických informačních center ČR nabízí zájemcům ke stažení nejnovější informace z Olomouce.
Činnost sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR je již mnoho let zajišťována dodavatelsky: po Nadě Jahodové z Neratovic tuto činnost v letech 2003-2005 vykonávala firma KAM NA PARDUBICKU s.r.o., zastoupená jednatelem a ředitelem sekretariátu Luďkem Šormem.
Asociace turistických informačních center ČR na svém členském fóru v Perníkové chaloupce dne 20.10.2005 představila novou publikaci.
Přednesl ji prezident Asociace turistických informačních center ČR na členském fóru v Perníkové chaloupce 20.10.2005.
Asociace turistických informačních center České republiky je jediným tuzemským profesním sdružením (cechem) turistických informačních kanceláří. Od počátku roku 2003 došlo k výraznému nárůstu členské základny.
Schválená jednáním členského fóra dne 21.4.2005 v Olomouci.
Asociace turistických informačních center České republiky, jež je profesním sdružením turistických informačních kanceláří, se účastní projektu České centrály cestovního ruchu - CzechTourism na oživení domácího cestovního ruchu v České republice.
Asociace turistických informačních center ČR uzavřela smlouvu s nakladatelstvím Soukup&David, které se specializuje na publikace turistických průvodců.
Ve dnech 5.-6.10.2004 se v Parkhotelu Sokolov uskutečnilo jednání členského fóra, které je nejvyšším orgánem Asociace turistických informačních center České republiky.
Vrcholné jednání členů a čekatelů na členství Asociace turistických informačních center České republiky se ve dnech 15. - 16. dubna 2004 uskutečnilo v Ostravě.
V letošním roce je tomu pět let, kdy v lednu 1999 vyšlo v nákladu 4 000 ks první číslo Zpravodaje, které bylo k dispozici na veletrzích cestovního ruchu GO v Brně a na Holiday World v Praze a samozřejmě členské základně.
Veletrhy cestovního ruchu jsou významnou příležitostí k propagaci jednotlivých regionů. Tomu odpovídá náročná příprava vlastních prezentací. Je to také příležitost, kdy vystavovatelé představují své nejnovější produkty z oblasti cestovního ruchu, kdy se setkávají přátelé.
Asociace turistických informačních center České republiky je jediným tuzemským profesním sdružením (cechem) turistických informačních kanceláří.
Asociace turistických informačních center České republiky dosáhla v minulém roce příznivého hospodářského výsledku.
Rada A.T.I.C. ČR je výkonným a nejvyšším orgánem Asociace turistických informačních center ČR mezi jednáními členského fóra tohoto profesního sdružení (cechu informačních center).
Rok 2004 je pro Asociaci turistických informačních center ČR rokem velmi významným - uplyne 10 let od chvíle, kdy se završilo několikaměsíční úsilí a v říjnu 1994 se mohli po dlouhých přípravách sejít zástupci turistických informačních center, kteří měli zájem sdružit se v asociaci, jež by hájila jejich...
Hovořili jsme s Luďkem Šormem, který je od ledna 2003 ředitelem sekretariátu Asociace turistických informačních center České republiky. Sešli jsme se v novém sídle A.T.I.C. ČR v tzv. Perníkové chaloupce s mnoha místnostmi a překrásným přírodním areálem nedaleko hradu Kunětická hora v Rábech u Pardubic.
Asociace turistických informačních center České republiky je jediným profesním sdružením (tzn. cechem) turistických informačních kanceláří na území našeho státu.
Členské fórum Asociace turistických informačních center České republiky, které je nejvyšším orgánem profesního sdružení (cechu) informačních kanceláří, zvolilo na svém zasedání dne 2.10.2003 nové zástupce za Kraj Královéhradecký, Kraj Středočeský a Kraj Vysočina.


Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm